Hail Hail

Variation Title Sku Price Quantity
Hail Hail – Jar Opener JO-M14 $ 4.50
Hail Hail – 4″ Lillie Pad LP4-M14 $ 4.50
Hail Hail – 5″ Lillie Pad LP5-M14 $ 5.00
Hail Hail – 8″ Trivet TR-M14 $ 8.00
Hail Hail – 9″x13″ Casserole Trivet TRC-M14 $ 13.00
Hail Hail – 9″ Square Trivet TRS-M14 $ 9.00
Hail Hail – 10″ Circle Trivet TRT-M14 $ 10.50