Hail Hail

Variation Title Sku Price Quantity
Hail Hail – Jar Opener JO-M14 $ 4.5
Hail Hail – 4″ Lillie Pad LP4-M14 $ 4.5
Hail Hail – 5-lillie-pad LP5-M14 $ 5.00
Hail Hail – 8″ Trivet TR-M14 $ 8
Hail Hail – 9″x13″ Casserole Trivet TRC-M14 $ 13
Hail Hail – 9″ Square Trivet TRS-M14 $ 9
Hail Hail – 10″ Circle Trivet TRT-M14 $ 10.5