Poppy

Variation Title Sku Price Quantity
Poppy – Jar Opener JO-342 $ 4.50
Poppy – 4″ Lillie Pad LP4-342 $ 4.50
Poppy – 5″ Lillie Pad LP5-342 $ 5.00
Poppy – 8″ Trivet TR-342 $ 8.00
Poppy – 9″x13″ Casserole Trivet TRC-342 $ 13.00
Poppy – 9″ Square Trivet TRS-342 $ 9.00
Poppy – 10″ Circle Trivet TRT-342 $ 10.50